Akademik Dersler

AKADEMİK DERSLER
Bu bölümde lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerinde alınan akademik derslerin isimleri bulunmaktadır.

LİSANS

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ISTANBUL, TÜRKİYE
İİBF- EKONOMETRİ BÖLÜMÜ
1996-2000
MEZUN OLMAK İÇİN TÜM DERSLER BAŞARI İLE TAMAMLANMIŞTIR.

YÜKSEK LİSANS

PALM BEACH ATLANTIC UNIVERSITY, WPB, FLORIDA, ABD
MBA- İŞLETME YÖNETİMİ
2003-2005

Başarı ile tamamlanan dersler:
Uluslararası Ticaret
Örgütsel Davranış
Pazarlama Yönetimi
Yönetim Bilgi Sistemleri
Birleşik Pazarlama İletişimi
KOBİ İşletme Pazarlaması
Nicel Yöntemler
Kurumsal Finansman
Pazarlamada Çağdaş Liderlik
Gelişmiş Yönetim Muhasebesi
Uluslararası Finans
İş Stratejisi ve Politikaları

DOKTORA

T.C. ISTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ, ISTANBUL, TÜRKİYE
SBF-İŞLETME/YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2015-2019

Doktora programında alınan dersler:
Küresel Girişimcilik, İşbirliği ve Ortaklık Yönetimi
Stratejik Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
İleri Araştırma Yöntemleri
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Stratejik Yönetim Uygulamaları
Örgütsel Davranış
Liderlik ve Liderlik Analizleri
Bilim Felsefesi
Yönetim ve Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar
Bilgi Yönetimi ve Öğrenen Örgütler
Doktora Seminer
Yeterlilik Sınavı
Doktora Tez Sunumu